Styrk din forretning med ProPartner IT Management Service

Vi har lavet en pakke, hvor du får det bedste fra vore tre kerneområder, nemlig bistand ift. sourcing/outsourcing, contract management samt governance og compliance, særligt pakketeret til mindre virksomheder.

Her får du løbende monitorering af kerneelementer i din infrastruktur, du får løbende sparring og rådgivning omkring både nuværende og fremtidige anskaffelser, og du får løbende evalueret og kvalitetssikret dine kontrakter. Kort sagt et oplagt supplement til det arbejde I enten ikke selv får gjort eller med fordel kunne sikre udført eksternt, med garanteret udbytte til følge.

Helt konkret så starter vi med en foranalyse, hvorunder vi udpeger et antal aktivitetsområder, og så tages der udgangspunkt i et standardiseret årshjul, hvorunder der afrapporteres og afholdes månedlige statusmøder.

Servicen egner sig både til virksomheder med egen it afdeling, men vi kan også være ledelsens vagthund, hvor der er valgt at lade eksterne varetage den fulde it-drift - og naturligvis alt herimellem.

En massiv fordel ved servicen, er at vi opnår et løbende indblik i jeres forretning, og kan agere som jeres "forlængede arm" og ekstra ressourcer, når der skal gennemføres forretningskritiske projekter. 

Servicen kalder vi IT Management as a Service, og den er både standardiseret på mange områder, men også ekstremt skalerbar og kan tilpasses jeres faktiske forhold og behov.