Contract Lifecycle Management

For os er der ikke bare kontraktstyring, men kontraktstyring i hele løsningens levetid, vi kalder det Contract Lifecyckle management, vort erfaringsgrundlag viser os, at både løsninger, systemer, aftaler, samarbejdspartnere og kunden selv, gennemlever adskillige forløb og processændringer og dette understøtter vore digitale samarbejdsværktøjer, ligesom vi har automatiserede processer der sikrer at ændringer håndteres og aftaler efterleves.

Dette gælder om der vælges en af markedets standardkontrakter som f.eks. K01, K02, K03, D17 eller vores egen PP04 kontrakt der anvendes bredt i markedet til drifts- og leveranceaftaler (inkl. cloud). Hertil har vi formentlig branchens største udvalg af markedskonforme servicebeskrivelser - der løbende tilpasses og benchmarkes.

Vi anvender i øvrigt en særdeles anerkendt standardløsning, der igennem de seneste år er videreudviklet og tillige specialtilpasset til vort behov - Powered by DocuNote. 

Viden og erfaring

Rådgivning du kan stole på, hver gang!