Governance og Compliance

Vi arbejder, og samarbejder med førende eksperter, for at sikre og monitorere tilstanden af jeres implementerede løsninger, og anvender state of the art løsninger fra bl.a. BiitOps i forening med egne analyseværktøjer, der muliggør digital opsamling og visualisering af data om jeres driftsmiljøer, der både anvendes til at sikre valid indsigt før, under og efter en anskaffelse, men også muliggør langt mere operationelle kontroller og værdibaserede dashboards. Vi tror på at "data er king", hvorfor tro når man kan vide, det hindrer en masse ubelejlige fejltagelser og dyre lærepenge.

Løbende evaluering af data om markedet og benchmarking indgår tillige i vores løbende rådgivning og generelle governance.

Disse ydelser kan levers både ad-hoc og som Compliance as a Service samt IT Management as a Service, herudover indgår ydelserne naturligt i både vores anskaffelser og i forbindelse med kontraktstyring

Viden og erfaring

Rådgivning du kan stole på, hver gang!