Uafhængig arbejdsgruppe omkring standard servicebeskrivelser for it-services

Managed services er i en voldsom udvikling, men kan kontrakterne og disses bilag følge med udviklingen?

Der er på området for IT driftsaftaler mange gode tiltag i gang, og en særlig bannerfører er D17 standardkontrakten, der er udarbejdet i samarbejde mellem markedets parter, mere præcist IT-Branchen (repræsenterende leverandørsiden) og Dansk IT (repræsenterende kundesiden) og bundet dygtigt sammen med hjælp fra ildsjæle fra Danske IT Advokater samt ikke mindst bistået af selveste Henrik Udsen (Professor i IT-ret ved Københavns Universitet).
Vi skal da heller ikke undlade at nævne vores egen standardkontrakt PP04, der ligeledes har været anvendt bredt i markedet siden 2015, og den udmærker sig særligt ved at være en meget tilgængelig og balanceret rammekontrakt, der uden tilpasninger er bredt accepteret af både kunde- og leverandørsiden. Den dækker primært områderne professional services og managed services og er ligeledes løbende opdateret, så den afspejler relevant lovgivning og markedsforhold.

Fælles for disse og andre kontrakter der anvendes i markedet, er at de varetager de centrale juridiske aftalevilkår, og i noget omfang også de operationelle leverancevilkår, men der mangler ligesom det sidste "lim" som er Servicebeskrivelser, og gerne standardiserede "markedsvedtagne" beskrivelser af it-services.

Undertegnede har gennem flere år leveret en del af disse - i mange afskygninger, og nogle er da også anvendt bredt og kan måske endda kaldes "markedsstandarder", mens andre er mere customized og andre igen fuldstændig kundespecifikke. Det vigtige er at det i de enkelte situationer er beskrevne krav, forudsætninger, betingelser og målepunkter for levering af en specifik it-service.

Med inspiration fra D17 gruppen, vil ProPartner gerne stå som deltager og evt. facilitator i arbejdet med at udarbejde disse standard servicebeskrivelser, og vi stiller frit det standard materiale vi allerede har, til rådighed for en arbejdsgruppe.

Arbejdet forudsætter således, at vi får sammensat en frivillig arbejdsgruppe, der kan og vil medvirke til både arbejdet med udarbejdelsen, men som også ser en idé i at anvende dem i egen virksomhed, uanset om man er på kunde- eller leverandørsiden. Idéen er at sikre leverandør og kunde hhv. leverer og efterspørger det samme, så man sammen kan øge konkurrencekraften fra leverandørsiden og forvente mere forudsigelig kvalitet fra kundesiden.

Skal du være med, eller kender du en der måske vil, så kontakt enten undertegnede eller del dette opslag med relevante.


IT Management Consultant | Partner
John Stumpe
js@propartner.com | +45 20990450